Zestawienie zmieniaczy GM w porównianiu do zmieniacza siatkowego klasycznego w eksploatacji i zakupie:


Jak widać z powyższego zestawienia zwrot zmieniacza następuje bardzo szybko a komfort pracy jest dużo lepszy
.
.
Copyright ©2017 Glazax regranulaty i maszyny, All Rights Reserved.